شرکت آسانسور کرج لیفت  در سال ۱۳۹۱ در شهر کرج تاسیس و عمر پروانه طراحی مونتاژ این مجموعه در شرف ده سالگی می باشد.
شرکت آسانسور کرج لیفت در زمینه های نصب سانسورهای لوکس کششی و هیدرولیک با طراحی های مدرن و خاص در استان البرز پیشگام بوده است.
سرویس نگهداری خدمت دیگری است که توسط کادر مجرب ، متعهد و حرفه ای ما به شما عزیزان تقدیم می گردد.
شایان ذکر است این شرکت بخاطر سابقه فوق العاده و عالی امکان طراحی مونتاژ آسانسور شرکت ها و ادارات دولتی را دارا می باشد .