هر ساختمانی که نیاز به گرفتن پایان کار دارد باید در ابتدا اقدام به تهیه گواهی استاندارد آسانسور در کرج نماید.

موارد مورد بررسی در فرآیند کسب استاندارد بدون شرح و فقط جهت نام بردن در ذیل ذکر می گردد:

الف)نقشه طراحی آسانسورشامل :

1)جانمایی قطعات آسانسور

2)موتور آسانسور

3)قاب وزنه آسانسور

4)کابین آسانسور

5)ریل های آسانسور

6)بافر آسانسور موقعیت درب های آسانسور نسبت به کابین آسانسور

ب)مطابقت دادن نام مالک پروژه با آدرس پروژه و مشخصات ذکر شده در نقشه طراحی آسانسور

پ)بررسی نور داخل کابین آسانسور -نور جلوی درب آسانسور در طبقات ساختمان -نور داخل چاه آسانسور -نور کف چاهک آسانسور -نور زیر دال سقف چاهک آسانسور 

ت)فاصله هوایی بین :

1)کابین آسانسور تا دیواره چاه آسانسور

2)سیل درب کابین آسانسور تا سیل درب طبقه آسانسور

3)قاب وزنه آسانسور تا کابین آسانسور

ث) فاصه طولی کابین تا :

1)سقف چاهک

2)روی بافر

ج)جان پناه سرویس کار:

1)روی سقف کابین

2)کف چاهک

چ) انجام تست های :

1)پاراشوت آسانسور

2)کنترل فاز تابلوی آسانسور

3)ترمیستور موتور

4)لیز خوردن سیم بکسل کابین آسانسور روی شیار فلکه موتور آسانسور

5)روغن روی سیم بکسل آسانسور

ح) بازرسی اتصالات آسانسور :

1)جوشکاری شاسی موتور آسانسور

2)بسته بودن پیچ های آسانسور بصورتی که گل پیچ به سمت بالا باشد

3)استفاده از واشر فنری برای پیچ های تحت لرزش آسانسور

4)استفاده از ضد زنگ برای ناودانی سر درب زیر درب

خ)بازرسی وضعیت ابنیه چاه آسانسور :

1)ریزشی نبودن دیواره چاه آسانسور یعنی وقتی دست میکشیم روی دیواره چاه آسانسور نباید دست کثیف شود

2)سوراخ نبودن روی دیواره چاه آسانسور جهت ممانعت از ورود سوسک ،موش و سایر حیوانات موذی

3)جدا بودن محل عبور لوله های آب ،گاز و داکت برق خارج از محیط چاهک آسانسور

4)استحکام دیواره ی چاه

5)استحکام سقف اور هد آسانسور به گونه ای تغییر فرم برگشت ناپذیر نداشته باشد

6)استحکام کف چاهک

7)قرار داشتن ورق زیر ریل ها

 

قابل ذکر است این موارد بر حسب تجربه نویسنده مقاله می باشد.ممکن است بازرس محترم آسانسور بر حسب تصمیم و یا چک لیستی که شرکت بازرسی آسانسور در اختیار ایشان قرار داده است مواردی کمتر یا بیشتر را مورد بررسی قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *