نصب بالابر هیدرولیک کرج – 29 قطعه اصلی بالابر هیدرولیک

نصب بالابر هیدرولیک کرج بالابر هیدرولیک چیست و چه قطعاتی دارد؟ بالابر هیدرولیک وسیله ای است که برای جابجایی عمودی لوازم استفاده می شود و شیوه انتقال قدرت در آن سیالی است که بصورت صنعتی از روغن استفاده می شود.بالابری که برای جابجایی انسان هم می تواند استفاده شود آسانسور هیدرولیک نام دارد. اجزای بالابر […]

نصب آسانسور هیدرولیک در کرج-13 گام مهم

نصب آسانسور هیدرولیک در کرج هم مانند نصب آسانسورهای کششی مراحل مختص خود را دارند.در ادامه این مراحل را با هم بررسی خواهیم کرد. گام اول : در گام اول نصب آسانسور هیدرولیک در کرج باید حداقل اطلاعاتی به شرح ذیل دریافت شود.این اطلاعات از کارفرمای محترم و بخشی از آن ها توسط کارشناس محترم […]

نصب آسانسور کرج -5 راه شناخت آسانسور ایمن

نصب آسانسور کرج

نصب آسانسور کرج چگونه آسانسور ایمن داشته باشیم؟ نصب آسانسور مراحل مختلفی دارد که این مراحل باید توسط افراد متخصص انجام شود و در صورتی که هر مرحله به درستی کار نشود قطع به یقین باعث اتفاقات ناگواری می شود.همچنین در مرحله کسب گواهی استاندارد آسانسور با مشکل مواجه نمی شوید. ما در شرکت اوج […]