نصب آسانسور هیدرولیک در کرج هم مانند نصب آسانسورهای کششی مراحل مختص خود را دارند.در ادامه این مراحل را با هم بررسی خواهیم کرد.

گام اول :

در گام اول نصب آسانسور هیدرولیک در کرج باید حداقل اطلاعاتی به شرح ذیل دریافت شود.این اطلاعات از کارفرمای محترم و بخشی از آن ها توسط کارشناس محترم شرکت آسانسور اوج نگر آریا جهت نصب آسانسور هیدرولیک در کرج مشخص می شوند :

 

گام دوم :

پس از مشخص شدن موارد گام اول،موارد مربوط به امور مالی نصب آسانسور هیدرولیک در کرج باید مشخص شود.

شرایط پرداخت و مطابقت بودجه ای که کارفرمای محترم در نظر گرفته اند با طراحی های مربوط به نصب آسانسور هیدرولیک در کرج

گام سوم :

خرید لوازم مربوط به نصب و شروع کردن فاز بندی های مربوطه.در این مرحله بر اساس مراحل قبلی کلیت اجرای پروژه به تقسیم بندی های کوچکتر تبدیل شده و اقدامات نصب آسانسور هیدرولیک مربوطه شروع می شود.

گام چهارم :

تکمیل نصب آسانسور هیدرولیک در کرج و بهره برداری کارفرمای محترم از آسانسور مربوطه .در این مرحله اگر کارفرمای محترم درخواست نصب سیستم نجات اضطراری آسانسور هم داشته باشند می شود تابلو و باتری های مربوطه را متصل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *